pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Nie ma żadnego taryfikatora alimentów.

Pomoc adwokata oczywiście nie jest konieczna przy rozwodzie, jednakże zarówno rozwód jak i alimenty to nierzadko trudne i skomplikowane sprawy rodzinne, które wywołują wiele emocji. Na pewno warto wtedy sięgnąć po pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, który pomoże ocenić sprawę „na zimno”, przeanalizować szanse powodzenia a także przygotować komplet dokumentów niezbędnych w sprawie.

Wynagrodzenie adwokata zależy od stopnia skomplikowania sprawy, liczby rozpraw, spotkań z klientem i uzależniona jest od m.in. od nakładu pracy w danej sprawie.

Przeczytaj więcej w dziale Wynagrodzenie.

Koszt udzielenia porady prawnej jest zazwyczaj ustalany z góry i jest zależny od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego  – aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej wynosi od 199 zł ( do ceny dolicza się 23% podatku VAT).  W przypadku gdy klient zgłasza się z kilkoma problemami – stawki podlegają zsumowaniu.

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa lub winne są obie strony.

W praktyce orzekanie o winie jest skomplikowaną sprawą, za którą bardzo często dodatkowo idzie w parze orzekanie o winie obydwu stron- konflikt między stronami narasta, w grę wchodzą duże emocje, które ciężko ocenić obiektywnie, będąc w środku sporu.

Moja kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach rozwodowych. Kontakt z prawnikiem na pewno ułatwi Ci ocenę czy w Twoim przypadku rozwód z orzeczeniem o winie jest najlepszym rozwiązaniem.

Nie ma jednego wzoru na to ile kosztuje dziecko. Wszystko uzależnione jest od wielu czynników m.in. wieku dziecka, tego czy uczęszcza do placówki, czy ma alergie, czy na coś choruje i wielu wielu innych czynników. Na pewno, przy ustalaniu co ma znaczenie w takich sprawach pomoże systematyzować prawnik, zatem  warto jest nawiązać współpracę z adwokatem, który cechuje się  doświadczeniem oraz profesjonalizmem w tego typu sprawach.

To prawda, że dzieci po rozwodzie często zostają z matką, jednakże nie zawsze. Najczęściej i sami ojcowie zgadzają się na to, by dzieci zostały z matką, co nie oznacza że są oni pozbawiani władzy rodzicielskiej.

Ostateczną decyzję o tym, z kim zostanie dziecko, decyduje sąd po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności w sprawie.

Utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem każdego z rodziców rodziców, jak i dzieci.

Pierwszeństwo w określeniu kontaktów z dzieckiem mają rodzice w porozumieniu wychowawczym, które sąd rozwodowy uwzględnia, jeżeli pozostaje ono zgodne z dobrem dziecka. W takim porozumieniu rodzice mogą dowolnie kształtować kontakty, a także ich częstotliwość.

W przypadku braku porozumienia rodziców, sąd będzie musiał orzec w wyroku rozwodowym o konkretnych kontaktach rodzica z dzieckiem, u którego dziecko na stałe nie przebywa.

Dlatego ważna jest w takich wypadkach, ocena profesjonalnego pełnomocnika, który wskaże najbardziej optymalne rozwiązania w konkretnej sytuacji lub zadba o odpowiednie skonstruowanie i przygotowanie porozumienia rodzicielskiego.

O takiej sytuacji mówi m.in. przepis  art. 60 § 2 kro „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Ponadto, alimenty na byłego małżonka, nawet w sytuacji rozwodu bez orzekania o winie również są możliwe. 

Zgodnie z przepisem art. 60 § 1 kro „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

Jednakże każda sytuacja, w której małżonek planuje ubiegać się o alimenty będzie rozpatrywana w oparciu o przesłanki kodeksowe. Na pewno oceny sytuacji pomoże dokonać doświadczony prawnik.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami tj. art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.’’, a zatem pozostawienie dziecka do lat 7 bez opieki może być uznane za wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny bądź nagany. Jednakże przepis o którym mowa wyżej, nie jest tak jednoznaczny jak mogłoby się wydawać, dodatkowo sprawę komplikuje przepis art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W takiej sytuacji, najlepiej jest skonsultować wątpliwości z doświadczonym oraz profesjonalnym prawnikiem.

To, że zapada przeciwko oskarżonemu prawomocny wyrok skazujący, nie oznacza jeszcze, że nie można walczyć o korzystne dla skazanego rozstrzygnięcie. W wielu przypadkach istnieje możliwość skorzystania z takich instytucji jak:

-warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności

-odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

-przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

-oraz dozór elektroniczny.

Są to instytucje, uregulowane są w większości w kodeksie karnym wykonawczym.

W dzisiejszych czasach, w takie sytuacji jak możliwość skorzystania z uniknięcia osadzenia w zakładzie karnym, pomoc prawna jest bardzo pomocna, a bywa, że nawet i niezbędna. Moja Kancelaria Adwokacka może Państwu pomóc w takich sprawach. Profesjonalna pomoc prawna doświadczonego prawnika niejednokrotnie potrafi wyprowadzić z sytuacji, która wydaje się wręcz bez wyjścia.

Jeżeli nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Ewa Winarska.

Zadzwoń lub napisz

Przewiń na górę