specjalizacje

Prawo karne

Reprezentuję również Klientów w postępowaniu karnym. Do moich obowiązków wtedy należą m.in.

  • reprezentacja Klienta na etapie postępowania przygotowawczego,  prokuratorskiego, policyjnego bądź innych organów prowadzących postępowanie
  •   obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
  •  reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym
  • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
  • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • pisanie  zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
  • wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego , formułowanie wniosków  o odroczenie wykonania kary,
  • prowadzenie spraw o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  • prowadzenie negocjacji z organami prokuratorskimi w zakresie dobrowolnego poddania się karze
Przewiń na górę