cennik

Wynagrodzenie adwokata

Dokładam wszelkich starań, aby każdy Klient był zadowolony ze świadczonych przeze mnie usług prawnych. W trosce o najwyższą jakość, każdy stan faktyczny jest analizowany przed przyjęciem sprawy i dokonywana jest wstępna ocena szans. Cenię sobie przejrzystość i jasne sytuacje, stąd też od początku współpracy z Klientem  precyzyjnie wskazuję wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i prowadzenie sprawy. 

Podejmuję się zarówno jednorazowych zleceń jak i stałej obsługi prawnej.

Stawki wynagrodzenia reguluje umowa z Klientem, pomocniczo stosuje się przepisy z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

  • do 500 zł – 90 zł
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł
  • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł
  • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł

W szczególnych przypadkach przewiduję możliwość zawarcia umowy, która przewiduje rozliczenie success fee.

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Warszawą lub Białymstokiem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu.

PORADA PRAWNA

Koszt udzielenia porady prawnej jest zazwyczaj ustalany z góry i jest zależny od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego  – aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej wynosi od 199 zł ( do ceny dolicza się 23% podatku VAT).  W przypadku gdy klient zgłasza się z kilkoma problemami – stawki podlegają zsumowaniu.

Koszt porady prawnej udzielanej przez Internet jest płatny z góry na konto bankowe Kancelarii, zaś po uregulowaniu opłaty, ustalany jest termin porady indywidualnej.

W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy, uiszczone koszty porady prawnej wliczane zostają do honorarium za prowadzenie sprawy.

PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt sporządzenia pisma procesowego (wniosku pozwu, apleacji itp.)  jest ustalany ryczałtowo z góry. Tego rodzaju usługi zależne pozostają od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane.

Przewiń na górę